MÁY HÚT BỤI

may-hut-bui.jpg

Danh Sách MÁY HÚT BỤI

View : Grid  Raster 
Giá :

ROBOT HÚT BỤI DIBEA D500 PRO

Hệ điều hành :
Bộ vi xử lý :
Màn hình :
Đồ họa :
Bộ nhớ Ram :
Ổ đĩa cứng :
Hãng sản xuất : DIBEA
Giá CTY :3.490.000 Đ
Giá Thị Trường: 4.990.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI OKP LIFE K3 THÔNG MINH

Hệ điều hành
Bộ vi xử lý
Màn hình
Đồ họa
Bộ nhớ Ram
Ổ đĩa cứng
Hãng sản xuất
Giá CTY :3.490.000 Đ
Giá Thị Trường: 6.990.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI DIBEA D960

Hệ điều hành : None
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :4.490.000 Đ
Giá Thị Trường: 8.990.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI CLEANER ERC-282

Hệ điều hành None
Bộ vi xử lý None
Màn hình None
Đồ họa None
Bộ nhớ Ram None
Ổ đĩa cứng None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 4.200.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI ECOVACS DEEBOT MINI DK560

Hệ điều hành ROBOT HÚT BỤI ECOVACS DEEBOT MINI DK560
Bộ vi xử lý None
Màn hình None
Đồ họa None
Bộ nhớ Ram None
Ổ đĩa cứng None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 5.600.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI KIỀM LỌC KHÔNG KHÍ SHARP RX - V200

Hệ điều hành
Bộ vi xử lý
Màn hình
Đồ họa
Bộ nhớ Ram
Ổ đĩa cứng
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 7.500.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI SWEEPER FD-RSW(D)

Hệ điều hành : None
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 3.500.000 Đ

HÚT BỤI ROBITIC VACUUM CLEANER FD-3RSW(IIB)CS

Hệ điều hành : None
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 5.490.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI DIBEA D850

Hệ điều hành : None64
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 7.500.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI TOSHIBA VC-RB7000K

Hệ điều hành : None 62
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 8.290.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI HOUZETEK D960

Hệ điều hành : None 67
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 9.990.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI SHARP COCOROBO RX-V80-S

Hệ điều hành :None 29
Bộ vi xử lý :None
Màn hình :None
Đồ họa :None
Bộ nhớ Ram :None
Ổ đĩa cứng :None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 4.990.000 Đ

MINI ROBOT AI-CHAN CP-160

Hệ điều hành : None
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 4.990.000 Đ

ROBOT HÚT BỤI ATEX- M388

Hệ điều hành : None
Bộ vi xử lý : None
Màn hình : None
Đồ họa : None
Bộ nhớ Ram : None
Ổ đĩa cứng : None
Hãng sản xuất
Giá CTY :100.000.000 Đ
Giá Thị Trường: 5.990.000 Đ
Trang:
  1. 1